Průkaz radiotelefonisty

Při létání na území České republiky potřebujete mít průkaz radiotelefonisty. Průkaz radiotelefonisty musí pilot získat minimálně před prvním sólo (samostatným) letem. Průkaz radiotelefonisty vás opravňuje k používání radiostanice na palubě letadla.

Typy průkazů radiotelefonisty


Omezený průkaz:

Tento průkaz opravňuje držitele k používání radiotelefonu pouze v rámci omezeného zeměpisného území (ČR)


Všeobecný průkaz radiotelefonisty:

Tento průkaz opravňuje držitele k používání radiotelefonu v rámci mezinárodního leteckého provozu bez omezení zeměpisného území. (doporučujeme)


Jak průkaz získat

Průkaz lze získat zkouškou na Českém telekomunikačním úřadě nebo u našeho holandského partnera.

Výhoda absolvování zkoušky u naší holandské partnerské organizace spočívá v absenci písemného testu, nižší časové náročnosti na vykonání zkoušky a rychlejší rezervaci termínu. Po vykonání zkoušky obdržíte certifikát, na základě kterého vám ČTU vydá Všeobecný průkaz radiotelefonisty.


Jak probíhá zkouška u holandského partnera

  • Zkouška probíha online v anglickém jazyce buď z pohodlí domova nebo naší učebny
  • Termín zkoušky dohodneme cca do týdne
  • Zkouška trvá cca 30 min
  • Ihned po absolvování Vám bude vygenerován certifikát
  • Na zkoušku se připravíte samostudiem nebo s naším instruktorem
  • Na základě certifikátu Vám ČTÚ vydá všeobecný průkaz radiotelefonisty
  • Veškerou administrativu za Vás vyřídíme

Nastavení souborů cookies