Nový proces v kvalitě technologie údržby vrtulníků

Pro potřeby servisního střediska naše společnost zakoupila nový přístroj  VGT 1990-QT . Tzv. ultrazvuková pračka výrazně zkvalitní předepsanou kontrolu a údržbu vstřikovacího systému, hlavně vstřikovacích trysek. Právě spolehlivost dávkování paliva je jedním z výrazných prvků bezpečnosti letového provozu. Přístroj umožňuje ale i dokonalé vyčištění dalších důležitých komponentů, které vyžadují maximální požadavky na čistotu. Zájemci o tuto službu z řad široké letecké i neletecké veřejnosti prosím kontaktujte přímo vedoucího servisního střediska p.M.Vogela.

photo - pracka.JPG