Aktualizace našich certifikátů!

Máme to tzv. černé na bílém! Okamžitě po certifikaci typu R66 Turbine pro Evropský trh (EASA), jsme se snažili splnit náročné podmínky pro rozšíření naši servisní činnosti o tento typ, abychom mohli našim budoucím zákazníkům poskytnout opět komplexní službu v údržbě vrtulníku R66, stejně tak, jako je tomu doposud u typů R22 a R44. Naše servisní středisko pracuje dle pravidel PART 145 pro všechny typy vrtulníků ROBINSON. Po provedeném auditu získalo rozšířené oprávnění o typ R66 již 7.7.2014.

Naše Organizace k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) získala rozšíření svého oprávnění o typ R66 od data 25.7.2014.

Získáním těchto cenných oprávnění jsme se zařadili mezi první servisní centra v Evropě, která jsou schopna tuto činnost majitelům zajistit.

NISA AIR je prvním leteckým provozovatelem vrtulníků v ČR, který zároveň provozuje také bezpilotní vrtulník. Vrtulník slouží k rozšíření spektra naší nabídky leteckých služeb. Na našem nebi ho můžete sledovat pod poznávací značkou OK – X003T.

NISA AIR je od letošního roku jediným dealerem ROBINSON HELICOPTER Comp. v ČR, který dodává celou typovou řadu vrtulníků a zároveň má certifikované servisní středisko, jak výrobcem, tak národním leteckým úřadem. (CAA)